Công ty TNHH VCS Việt Nam với tư cách là nhà phân phối hóa chất cũng như thiết bị. Chúng tôi luôn cung cấp với những giải pháp toàn diện, phải xử lý rất nhiều thông tin khác nhau, bao gồm các tư vấn kỹ thuật, chính sách quản lý, bảo mật thông tin khách theo chính sách quy định của VCS.

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng: dùng cho phòng kinh doanh liên hệ bán hàng, bảo hành hoặc truyền thông, tư vấn cho khách hàng.

Thông tin được cung cấp trực tiếp cho VCS bằng cách điền vào “Phiếu mua hàng”, “Phiếu đặt hàng” hoặc các mẫu đơn khác…vv.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Phạm vi sử dụng thông tin liên quan đến các bộ phận kinh doanh, bộ phận kỹ thuật và truyền thông của VCS. VCS sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho từng mục đích.

VCS sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

    3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin của VCS là mãi mãi và luôn được cập nhập, làm mới.

   4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH VCS Việt Nam

Địa chỉ: Số 62, ngõ 174 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.

VPDD: Số 45, ngõ 1 khu tập thể Bộ Tư Lệnh Tăng Thiết Giáp, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

5.  Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khi quý khách hàng yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, tìm cách ngăn chặn việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó, hoặc gửi thông điệp than phiền hoặc yêu cầu tư vấn, VCS sẽ đáp ứng một cách chân thành và trung thực, tôn trọng các quyền của người liên quan đến thông tin cá nhân đó.

   6.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

VCS sẽ đảm bảo rằng đội ngũ điều hành và tất cả các nhân viên ý thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và sẽ thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân. Áp dụng một cách thích hợp và đảm bảo rằng hệ thống quản lý đó được thực thi nghiêm túc. Những quy tắc này sẽ được duy trì và cải tiến liên tục.